İnsan Kaynakları

Süresiz İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kendi bünyelerinde İnsan Kaynakları Departmanı bulundurmayan firmalara, dışarıdan hafta da 2 ya da 3 günlük tam zamanlı İnsan Kaynakları desteği verilmesini içerir.

Bu çalışmanın kapsamı; Firma için seçme-yerleştirme yapılması, Mevcutta bulunan Personel süreçlerinin takibi, Çalışan Memnuniyeti ölçümü ve memnuniyet arttırıcı çalışmaların yapılması, Eğitim süreçlerinin takibi, Var ise Sendikal Süreçlerin takibi, Oryantasyon eğitimlerinin oluşturulması ve takibi, Deneme süresi sonu çalışan performans takibi vb.

Proje Bazlı İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kendi bünyelerinde İnsan Kaynakları Departmanı bulunan
firmalara, ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen sistemlerin
kurulması aşamalarında destek verilmesini içerir.

  • Görev Tanımlarının Yazılması
  • Yetkinlik Belirleme
  • Performans Değerlendirme Sistemi Kurulması
  • Norm Kadro Belirleme
  • Kariyer Planlaması Kurma
  • Derecelendirme/ Ücretlendirme
  • Eğitim İhtiyaç Analizi