Nevin Küçük

N_HumaN Danışmanlık kurucusu ve yöneticisi; Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği(RUSAG) Kurucusu ve Başkanıdır. Bugüne kadar hem yurt içinde hem yurt dışında çalışana destek, psikolojik ilk yardım, psikososyal destek, kurumsal kapasite geliştirme ve danışmanlığı alanında çalışmalar yapmış; 2004 yılında meydana gelen Tsunami’den sonra Sri Lanka’da Türkiye’nin Psikososyal delegesi olarak görev yapmıştır. 6 ay boyunca görevli olduğu Sri Lanka’da Sri Lanka Kızılhaçı bünyesindeki şubelerin çalışan ve yönetim kapasiteleri ile psikosoyal kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmıştır.

2007 yılından itibaren özel danışmanlık merkezinde proje danışmanlığı, bireysel ve kurumsal danışmanlık, iş yaşamındaki bireylerin sorunlarının çözülmesi ve kurumsal eğitimler vermiştir. “Dezavantajlı Kı̇şı̇lerı̇n Sosyal Entegrasyonu İle İstı̇hdam Edı̇lebı̇lı̇rlı̇klerı̇nı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇” hibe programı kapsamında Danışman olarak çalışmıştır. 2018 yılı Ekim ayında Londra’da gerçekleştirilen ve Given an Hour ve Royal Foundation tarafından gerçekleştirilen “Global Summit On Mental Health Culture Change” ruh sağlığı zirvesinde ülkesini ve derneğini temsilen konuşmalar yapmıştır.