Travma Konusunda Dayanıklılığı Olan İş Yerleri Yaratma

Bu çalışma iş yaşamında yaşanması muhtemel travmatik olaylara kurumsal müdahaleler sağlamak, olası travmalar konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler almak ve travma sonrası iş yerlerinin en az etkilenmesini sağlamak için hazırlanmış bir danışmanlık sürecidir.

Neden Travma Konusunda Bilgili Bir İş Yeri Olmalıyız?

 • Travma, insanların hizmetlere erişimini etkiler
 • Travmatik stresin etkisi değiştirilebilir ve önlenebilir.
 • Travmaya maruz kalanlar için özel, uyarlanmış müdahaleler gereklidir. Travma yaygındır.
 • Travmanın etkisi çok geniştir.
 • Şiddetli travma çoğu zaman kendi kendini sürdürebilir.
 • Travma sinsidir ve özellikle aramızda daha savunmasız olanları avlar.
 • Travma, insanların potansiyel olarak yararlı ilişkilere yaklaşma şeklini etkiler.
 • Travma, personelin yanı sıra insan hizmetleri programlarındaki tüketicileri de etkiler.

Travma Konusunda Bilgili İş Yerleri Etkenleri

 • Güvenlik
 • Güvenilirlik
 • Seçim
 • İşbirliği
 • Güçlendirme

En Önemli Faktör

 • Çalışan kişisel bakımı (Staff Self-Care)

Travma Konusunda Bilgili İş Yerlerinde Öz Değerlendirme

8 Temel İlke

İlke 1- Travmayı ve Etkilerini Anlamak
İlke 2- Güvenliği Teşvik Etmek
İlke 3- Kültürel Yetkinliğin Sağlanması
İlke 4- Tüketici Kontrolünü Destekleme, Seçim ve Özerklik
İlke 5- Gücü ve Yönetişimi Paylaşmak
İlke 6- Bakımın Bütünleştirilmesi
İlke 7- İlişkilerde İyileşmenin Gerçekleşmesi
İlke 8- Kurtarma Mümkün