Kariyer Planlama Eğitimi

Amaç ve Hedefler

Bu program, çalışanların işletme içerisinde yatay ve dikey kariyer
planlamalarını bilerek, tercihleri doğrultusunda ilerlemelerini ve bu
şekilde motivasyonlarını arttırarak tam verimli bir şekilde çalışmalarını
sağlamayı hedeflemektedir.

İçerik

  • Bireysel ve Organizasyonel Kariyer Planlama
  • Kariyer Seçimi ve Kariyer Çıpaları
  • Kariyer Yönetiminin Adımları ve Profesyonel Kariyer Gelişim Aşamaları
  • Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme Planı
  • Yeteneklerin Seçilmesinde Uygulanacak Stratejiler
  • Yetkinliklere göre kariyer planlama
  • Performansa göre kariyer planlama
  • Gelişim sürecine göre kariyer planlama

Eğitmen

Ebru Yaman

Eğitim Süresi

1 gün; 09:30-16:30

Katılımcı Sayısı

Maksimum :12 kişi