Yalın 6 Sigma

Temel Yalın 6 Sigma Felsefesi

“Yalın Üretim Felsefesi” ve “6 Sigma Felsefesi” nin tanımları, tarihçeleri, kullandıkları araçlar (uygulamalar) ile ilgili bilgi içerir.

Yalın ve 6 Sigma araçların ne tür çalışmalarda kullanılacağı, birbirleri ile ilişkileri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgiler içerir.

Tanımlama

Yalın 6 Sigma Projelerinin 1. fazı olan Tanımlama aşamasında

 • Proje Beyanının Oluşturulması
 • Müşteri Beklentisinin Algılanması
 • Müşteri-Tedarikçi Zinciri
 • Önemli Çıktı ve Girdilerin Belirlenmesi

aşamaları anlatılır. Proje Beyanı, VOC, SIPOC, Sebep-Sonuç (SS) Matrisi, HTEA (Hata Türü Etkileri Analizi) araçlarının anlatımı ve pratik uygulamaları yapılır.

Ölçme

Yalın 6 Sigma Projelerinin 2. fazı olan Ölçme aşamasında

 • Veri Toplama Planının Hazırlanması
 • Ölçüm Sistemi Analizlerinin Yapılması
 • Grafiksel Analizler
 • Yeterlilik Analizlerinin Yapılması

aşamaları anlatılır. Veri Tipleri, Veri Toplama Planı,  Temel İstatistik, Histogram, Boxplot, Scatterplot, Time Series, pareto Diyagramı, Pie Chart, Ölçüm Sistemi Yeterliliği (Gage R&R türleri), Proses Yeterlilik Analizi araçlarının anlatımı ve pratik uygulamaları yapılır.

Analiz

Yalın 6 Sigma Projelerinin 3. fazı olan Analiz aşamasında

 • Çoklu Değişken Analizi
 • Muhtemel Sebeplerin Bulunması
 • Hipotez Testleri

aşamaları anlatılır. Korelasyon, Regresyon, Hipotez Testleri, Ortalamaların Karşılaştırılması (T-test), Varyansların Karşılaştırılması ( F-test), Oranların karşılaştırılması (Ki-kare testi), Ortalamaların Karşılaştırılması (ANOVA), Çoklu Regresyon araçlarının anlatımı ve pratik uygulamaları yapılır.

İyileştirme

Yalın 6 Sigma Projelerinin 4. fazı olan İyileştirme aşamasında

 • Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi ile Model Oluşturulması
 • Çözüm Önerilerinin Oluşturulması ve Çözümün Seçilmesi
 • Pilot Deneme ve İyileştirme Planının Seçilmesi

aşamaları anlatılır. Deney tasarımı (DOE) Felsefesi, Tam Faktöryel Deneyler, 2k Faktöryel Deneyler, Çoklu Çıktı Optimizasyonu, İyileştirme Planı  araçlarının anlatımı ve pratik uygulamaları yapılır.

Kontrol

Yalın 6 Sigma Projelerinin 5. fazı olan Kontrol aşamasında

 • Önce-Sonra Analizleri ile İyileştirmenin İspatlanması
 • Dokümantasyon ve Standardizasyon
 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) ile Sürecin Kontrolü
 • Projenin İzlemeye Alınması ve Raporlanması
 • Projenin Kapatılması ve Onaylanması

aşamaları anlatılır. Xbar-R Grafikleri ve İstatistiksel Testler, İyileştirme Planı, I-MR Grafikleri, Nitel Ölçüm Kontrol Grafikleri, Hata Önleme (Poka Yoke) araçlarının anlatımı ve pratik uygulamaları yapılır.