Mobbing İle Başa Çıkma Eğitimi

Amaç ve Hedefler

Kavramın tanınması ve getireceği olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli bilgilerin aktarılarak, kavramın ruh ve beden sağlığına etkisini hakkında farkındalık yaratılması. Ve başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

  • Mobbing nedir?
  • Neler yapılmalıdır?
  • Bedensel ve Ruhsal Sağlığa etkileri nelerdir
  • Korunma ve başa çıkma yolları nelerdir?

Eğitmen

Hülya ENGİN AYVALI

Eğitim Süresi

1 gün

Katılımcı Sayısı

Maksimum 12