Verimlilik Arttırma ve Üretim Proses Analizi

Eğitimin amacı

İşletmelerin üretim sistemlerindeki kayıpları azaltmak ve kazançları arttırmak için yeniden yapılanmayı veya şu anda kullanılan sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Neden Proses Analizi 
 • Gelişme Yöntemleri 
 • Yeni Süreç Oluşturulması 
 • Geleneksel Yöntemler 
 • Modern Yöntemler 
 • Süreç Oluşturma Adımları 
 • Süreç İyileştirme 
 • Metot Analizi   
 • Sürecin Detaylandırılması 
 • İş Akış Şemaları 
 • Balık Kılçığı Şeması 
 • Süreç İyileştirmesi 
 • Süreç FMEA 
 • İş Zaman Analizi 
 • Diğer Gelişme Yöntemleri 
 • Öneri ve Ödüllendirme Sistemleri, Kalite Çemberleri, Poka-Yoke, 5S Sistemi, TPM

Kimler Katılmalı

Üretim, metot, bakım, kalite, satınalmadan sorumlu her kademedeki yönetici ve çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün x 8 saat. 

Eğitim Saatleri

09:30 -17:30 

Eğitmen

Özkan Sur