Süreç Yönetimi

Eğitimin Amacı 

Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini
sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği 

 • İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz? 
 • Müşteri-Kuruluş İlişkileri 
 • Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler 
 • Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi” 
 • Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli Ve ISO 9000:2008’in Süreçlere Bakış Açısı 
 • Süreçlerin Belirlenmesi 
 • İş Süreçleri, Destek Süreçleri Ve Yönetim Süreçleri 
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması) 
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi 
 • Süreçlerin Ilişkilendirilmesi Ve Süreç Haritası Çizimi 
 • Süreç Hiyerarşisi

Kimler Katılmalı 

Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe
yöneticilerle diğer çalışanlar.

Eğitim Süresi 

2 gün x 8 saat

Eğitim Saatleri

09:30 -17:30  

Eğitmen

Özkan Sur