Üretim Yönetim

  • Tüm çalışanlara iş süreçleri ile ilgili anketlerin yapılması
  • Tüm çalışanların süreçlerinin birebir gözlemlenmesi
  • Raporlama süreçlerinin incelenmesi
  • Gereksiz, atıl ve tekrarlanan işlerin raporlanması
  • Yönetici süreçlerinin incelenmesi
  • Çalışan/ Yönetici / Pozisyon bazında detaylı raporun hazırlanması
  • Alternatif organizasyon şemalarının çizilmesi
  • Tamamlayıcı / Geliştirici organizasyonel süreçlerin raporlanması