Performans Yönetimi

Şirket ve çalışan performansının arttırılmasını amaçlayan ve aynı zamanda kanuni bir zorunluluk olan Performans Değerlendirme sistemini firmanızın iş yapış şekline uygun bir şekilde Yetkinlik + Hedef odaklı olarak kuruyor, sistemin uygulanmasını ve sonuçlarını takip ediyoruz.

Ölçmediğinizi değerlendiremez ve geliştiremezsiniz…