Osman Dağara

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur. Yalın 6 Sigma ile Sasa Polyester San. AŞ’ de çalıştığı dönemde 2009 yılında tanışmış ve o zamandan beri aldığı eğitimleri çalıştığı şirketlerde yaptığı Yalın 6 Sigma, Yatırım Projeleri, Kaizen Projeleri ve Mühendislik Tasarımları ile pekiştirmiştir.
Dupont’ un en önemli Operasyonel Mükemmellik modellerinden olan PRSM (Process Safety Risk Management)’ in tüm bileşenleri hakkında teorik ve pratikte yetkindir.
2007 yılında başladığı profesyonel kariyerinde Üretim, Kalite Kontrol, ArGe, Teknoloji ve Sürekli İyileştirme Departmanları’nda yöneticilik yapmıştır.
Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Big Data and Business Analytics sertifika programını tamamlamıştır.
2020 yılı itibari ile çalışmalarına danışman & eğitmen olarak devam etmektedir.